Ejże!

Jak to jest, że Baloo nie ma, to nikt nie pitoli?