Kilogramy

„Cienrzko rzyć” sapnął baca wstając z zydelka