Ostatki

Huczny koniec karnawału, okres zabaw, swawoli i maskarad przed surowym wielkim postem. Rozluźnienie obyczajów i odwrócenie zwykłego porządku

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Pieter_Bruegel_d._%C3%84._066.jpg/800px-Pieter_Bruegel_d._%C3%84._066.jpg