Re: A moze tak o najobciachowszych nazwiskach?

A wątek niepostrzeżenie skończył 10 lat i jest chyba najstarszym na tym forum. Pozdrowienia dla tropicieli dziwnych nazwisk! Nie dajmy temu wątkowi zginąć!