Re: Traumy szkolne

Traumy?

Wspomnienia?

związane z nauką nie, tylko z (niektórymi) innymi dziećmi.

Zdecydowanie niepotrzebne.